Het geheim van schrijfmeditatie

Er is veel onderzoek gedaan naar schrijven over je leven. Pennebaker en Smith laten in hun boek Opening up by writing it down zien welke intensiteit schrijven over scenes in je leven heeft, bij onder andere trauma’s en gezondheidsverlies. Zij voeren hun resultaten terug op ordeningsprincipes die noodzakelijk zijn wanneer je een chaotische, emotionele situatie beschrijft, waardoor een helingsproces op gang komt. Het schrijven helpt bij het richting geven en organiseren van je leven.

Toch vragen we je in onze schrijfsessies niet te focussen op onderwerpen die een diepe impact op je leven hebben. We geven juist aandacht aan het kleine. Gek genoeg ontstaan daaruit ook grote inzichten. In het kleine zit het geheim: het werkt helend om je te verbinden met jezelf en met wie je was. Je ontdekt zin en samenhang in alles wat je hebt meegemaakt. En die zin is toekomstgericht. Soms komt er onverwacht toch iets verdrietigs uit je pen. Alles kan. Maar het is niet bedoeld als therapie.

Verlangen naar zin

De Nederlandse hoogleraar religieus humanisme Hans Alma stelt in haar werk dat ons verlangen naar zin is ontstaan in onze vroege jeugd en gebaseerd is op lichamelijke ervaringen uit die tijd. In de loop van ons leven vormt zich, door voorbeelden en eigen ervaringen, onze identiteit. Hierin klinken verschillende stemmen van anderen door. Telkens gebruikt een ieder van ons die stemmen meestal onbewust bij het maken van keuzes. Hans Alma maakt in haar boek Het verlangen naar zin duidelijk, dat zelfbesef van deze meerstemmigheid van essentieel belang is om jezelf te kunnen ontwikkelen om tot een waardevol leven te komen. Ze geeft het voorbeeld van iemand voor wie presteren op een volwassen leeftijd erg belangrijk is en dat deze waarde is ontstaan doordat de moeder vroeger bijzonder veel belang hechtte aan goede prestaties.

In het leven van alledag ben je je lang niet altijd bewust van de herkomst van je waarden. Om stappen te zetten naar een waardevol leven, is bewust worden van de verschillende stemmen in je denken en je eigen stem leren kennen, essentieel. In een schrijfmeditatie maken we gebruik van dit gedachtengoed, maar bovenal van ons vakgebied biografisch werken en autobiografisch schrijven, waarin alle zes de coaches zijn opgeleid.

Bij de schrijfmeditaties is bewustwording het doel: meer zicht krijgen op waar je opvattingen en handelen vandaan komen en vooral genieten van de rijkdom van je ervaringen, en het gemak waarmee de woorden uit je pen vloeien doordat je geleid wordt door onze opdrachten. Dit bevestigen onze deelnemers: het is elke keer weer verrassend en plezierig, de rijkdom van je eigen verleden te zien. Oude ‘stemmen’ gaven houvast in het verleden, maar hoeven niet meer adequaat te zijn in het heden en door je bewust te worden waar je handelen vandaan komt, kun je makkelijker een nieuwe keuze maken in de toekomst. Soms ‘oogsten’ we dat ook in een opdracht waarin je een wens of intentie formuleert. En zo verbindt autobiografisch schrijven het heden met je verleden én je toekomst.